Skip to content
Поділитися на facebook
Поділитися на telegram
Поділитися на whatsapp
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin
Поділитися на odnoklassniki
Поділитися на vk

Стаття 29

...При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві...

Права людей, які живуть з ВІЛ; людей з туберкульозом; людей, які вживають наркотики; секс-працівників; чоловіків, які практикують секс із чоловіками та транс*людей можуть обмежуватися лише правами інших людей і на підставі закону. Будь-які рішення та практики місцевої влади, органів державної влади, їх служб, установ та посадовців, що обмежують права ключових груп через їх статус і приналежність до групи через «неправильну», «нетрадиційну» поведінку, є незаконними.

Більше кейсів:

Стаття 28: Соціальний і

Декларація прав людини

Стаття 30: Безспірні пр

Декларація прав людини